Werkwijze

Bezorg ons tijdig voor de afspraak van uw patiënt de nodige radiografieën en medische bijzonderheden, zodat we de juiste tijd voor uw patiënt kunnen vrijmaken. Dit kan per e-mail of post.

Het vastleggen van een afspraak kan via:

  • Website: www.praktijkendodontie.be
    Via de knop DOORVERWIJZEN VAN PATIENTEN kan u ons de nodige gegevens
    doorgeven en wij contacteren uw patiënt voor het vastleggen van de afspraak. 
  • E-mail: info@praktijkendodontie.be
  • Telefonisch: 016 / 885 445                                         

Doorverwijskaart: U kan steeds per e‐mail doorverwijskaarten bij ons opvragen. Als u ons het gewenste aantal doorgeeft, bezorgen we ze u zo snel mogelijk. 

Er wordt na elke consultatie een verslag opgemaakt en u, samen met de genomen radiografieën, toegezonden.
Vaak wordt voor e-mail gekozen, zodat u de radiografieën digitaal ter beschikking heeft.