Samenwerking

We vinden het belangrijk dat er een goede, persoonlijke samenwerking is met een nauw professioneel contact.

We staan altijd ter beschikking voor raad en advies voor alle endodontisch gerelateerde problemen.

We proberen steeds een goede inschatting te maken van de urgentiegraad van de behandeling.
Forse pijnklachten en endodontische behandelingen voor dringend kroon- en brugwerk krijgen indien mogelijk voorrang.